Algemene voorwaarden

Mynye-Recycling.be behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze site te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Mynye-Recycling.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beƫindigen.

Privacy

Mynye-Recycling.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd. Mynye-Recycling.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.

Cookies

Mynye-Recycling.be gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij Mynye-Recycling.be makkelijker en persoonlijker te maken. Deze cookies dienen niet om uw surfgedrag te volgen. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Workshops

Aanvraag tot inschrijving geschiedt via de website van Mynye-Recycling.be of via e-mail naar mynye_recycling@hotmail.com . De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is overgeschreven op rekening van Mynye Recycling (BE54 0017 4578 6697). De volgorde van effectieve inschrijving geschiedt op basis van ontvangst van betaling. De aanvrager krijgt een eventuele bevestiging van inschrijving per mail.

Mynye Recycling kan een workshop annuleren of verschuiven bij onvoldoende deelnames. Hiervan wordt men voor aanvang van de workshop op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd
  • bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk
Een plaatsvervanger mag ten allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt. Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.
Deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus is doorgegeven. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Schade en/of letsels

Mynye Recycling sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van letsel en/of schade (diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen inbegrepen) aan personen en/of eigendommen opgedaan voor, tijdens, na en/of ten gevolge van de gevolgde workshops.

Indien schade aan materiaal of machines van Mynye Recycling bij gebruik door de cursisten, wordt een borgsom van 50 euro gevraagd voor de herstellingen. Deze som wordt dan in mindering gebracht van het uiteindelijke bedrag van de factuur en aangerekend aan de betrokken persoon.

Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop of een besteld artikel dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop of ontvangst van het artikel schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Mynye Recycling kenbaar gemaakt te worden. Hetzij via mail (mynye_recycling@hotmail.com) hetzij via de post.